Difloretan-R152A

 

Difloretan-R152A, C2H4F2 kimyasal formüllü bir organoflorin bileşiktir. Bu renksiz gaz soğutucu gaz olarak kullanılmakla birlikte, genelde R152A veya HFC152A olarak adlandırılır. Kloroflorokarbonlara alternatif olarak, sıfır ozon tüketme potansiyeline, düşük küresel ısınma potansiyeline (120) ve de daha kısa atmosferik ömre (1,4 sene) sahiptir. Otomotiv sektöründe soğutma gazı olarak R134A gazına alternatif olarak yaygın kullanımı onaylanmıştır.

Difloretan-R152A, hidrojen florürün asetilene cıva katalizörü ortamında eklenmesiyle üretilir.

Difloretan-R152A, XPS (ekstrüde polistiren köpük)  üretiminde şişirme gazı ve aerosol üretiminde itici gaz olarak kullanılır.

 

Difloretan-R152A’nın Özellikleri

*Düşük moleküler ağırlığa ve yüksek buharlaşma ısısına sahiptir.

*Polistiren içinde yüksek çözünürlüğe sahiptir.

*Tek başına ve Dimetil Eter (DME) gibi diğer şişirme gazları ile karışım olarak kullanılabilir.

*Sıfır Ozon Tüketme Potansiyeline sahiptir.

*Küresel Isınma Potansiyeli düşüktür.

*Atmosferik ömrü daha kısadır.

*AB Uçucu Organik Bileşik (VOC) yönetmeliği ile uyumludur.