Dünyada Biyoetanol

 

Biyoetanolün yakıt olarak motorlarda kullanımı, otomobillerin icadı ve özellikle Ford’un Model T uygulamasına kadar uzanır. Başta A.B.D. olmak üzere yoğun tarım ürünü yetiştiren ülkelerde biyoetanol katkılı yakıt kullanımı 1970’lerin başına kadar süre gelmiş ve bu tarihte ilk büyük petrol krizinin ortaya çıkması ile başta Brezilya olmak üzere devletlerin stratejik ve güvenilir enerji arzı politikalarını etkilemiştir. 1980’lerin başında gerçekleşen ikinci petrol krizi ile üretim teknolojilerinde büyük çapta verim artışı sağlanarak biyoetanolün kullanımı yaygınlaşmıştır. Biyoetanol 2003 yılından itibaren benzinin oksijen içeriğini arttırmak için kullanılmıştır.

Biyoetanolün ekonomi ve çevre üzerindeki olumlu etkilerinin kabul gördüğü günümüzde, küresel biyoetanol üretimi ve talebi sürekli artmaya devam etmektedir.

2016 yılında dünya biyoetanol üretimi 100 milyar litreyi geçmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri, 2016 yılında en büyük biyoetanol üreticisi olarak konumunu korumuş ve küresel üretimin yaklaşık %60’ını gerçekleştirmiştir.

 

2013 yılından itibaren petrol fiyatları düşmüş olmasına rağmen biyoetanol üretimindeki yükselme eğilimi önümüzdeki yılların tahminlerinde de yer almaya devam etmektedir.