Teknik Özellikler

 

TS EN 15376 Biyoetanol Standardı

 

 İçerik  Birim  Limit Değerler Test Yöntemi
Etanol İçeriği + Yüksek Molekül Kütleli Doymuş Alkoller % (wt) >98,7
EN 15721
Yüksek Molekül Kütleli (C3-C5) Doymuş Mono-Alkol İçeriği % (wt) < 2
EN 15721
Metanol İçeriği % (wt) < 1
EN 15721
Su İçeriği % (wt) < 0,300
EN 15692
Toplam Asitlik (asetik asit cinsi) % (wt) < 0,007
EN 15491
Elektrik İletkenliği uS/cm < 2,5
EN 15938
Görünüm    Berrak ve Parlak
EN 15769
İnorganik Klorür İçeriği mg/kg < 6
EN 15484
Sülfat  mg/kg < 4 
prEN 15492
Bakır İçeriği mg/kg < 0,1
EN 15488
Fosfor İçeriği mg/l < 0,15
EN 15487
EN 15837
Uçucu Olmayan Bileşenler İçeriği mg/100ml < 10
EN 15691
Sülfür İçeriği mg/kg < 10
EN 15485
EN 15486
EN 15837