Dimetil Eter (DME)’nin Üstünlükleri

 

*Montreal ve Kyoto Protokollerinde "Ozon Tabakasına Zararsız" grupta yer almıştır.

*İnsan sağlığına zararlı değildir.

*Dimetil Eter (DME) kontrollü yanıcılık özelliğine sahip olup asgari oranda uçucu organik maddeler içermesi gereken ürünlerin üretilmesine imkan sağlar.

*Dimetil Eter (DME)'nin uygulamadaki üstünlükleri; suyla tam ve homojen karışabilmesi, yüksek çözücülük gücü ve yüksek iticilik gücü olarak sıralanabilir.

Suyla Tam ve Homojen Karışabilirlik

Dimetil Eter (DME)'nin su ile tam ve homojen karışabilir olması önemli bir üstünlüğüdür. Bu nedenle aerosol endüstrisinde Dimetil Eter (DME)’nin su ile kullanımı, tercih edilmektedir. Genel korozyon önlemleri alınır ve doğru sistemler seçilirse, su problem çıkarmaz ve kalitede kararlılık sağlanır. 

Aerosolde su kullanımı ile birlikte kuruma süresinin uzadığı ve ıslaklık hissinin arttığı yargıları Dimetil Eter (DME) / Su karışımlarında ortaya çıkmaz.

Yüksek Çözücülük Gücü

Dimetil Eter (DME)'nin sağladığı çözücülük kuvveti, özellikle saç spreyi ve sprey boya gibi uygulama sonrasında film tabakası oluşturması istenen aerosol ürünlerinde çok çeşitli tasarım seçeneklerinin kullanılabilmesini sağlar.

Doğru tasarlanmış sprey boyalar içerdikleri pigmentlerin çözülmesi için gerektiği kadar katkı maddelerinin yanı sıra, uygulama yapıldıktan sonra doğru biçimde film tabakası oluşturmaları için hızlı buharlaşmayı sağlayan katkılar da içermelidirler.

Dimetil Eter (DME) hidrokarbonlara göre daha iyi bir çözücülük kuvveti sağlamaktadır. Daha güçlü bir çözücü, daha az alkol kullanımı ve daha yüksek performanslı ürünleri beraberinde getirmektedir.

Yüksek İticilik Gücü

Dimetil Eter (DME)'nin kaynama noktası düşük ve buhar basıncı yüksektir. Dimetil Eter (DME)'nin kullanıldığı sprey boya, deodorant vb. ürünlerin itici gücü ve dolayısı ile fiziksel performansı yüksektir. Bu yüksek fiziksel performans Dimetil Eter (DME)'nin sıvı fazından buhar fazına geçişinin hızlı olmasından ve itici gücünün yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.