Biyoetanol Nedir?

 

Biyoyakıtlar; sıvı veya gaz olarak motorlarda kullanılan ve tarım ürünleri, orman ürünleri, nebatat, organik atıklar veya bunların işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynağı fosil olmayan yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. 

Dünyada süratle tükenmekte olan petrol türevi yakıtlar ve bu yakıtların yanmaları sonucu ortaya çıkan zehirli gazların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri biyoyakıt teknoloji gelişimini hızlandırmış ve üretim kapasitesilerinin süratle artmasına imkan sağlamıştır. 

Günümüzde süratle tüketilen doğal kaynaklar ve artan sanayileşme sonucu temiz hava, temiz su ve temiz yakıt kavramları insan yaşamının vazgeçilmez parçaları olmuşlardır. Biyoyakıtlar çevresel açıdan temiz yakıtlardır. Fosil yakıtların çevreye verdikleri olumsuz ve kalıcı etkilerinin maliyetleri göz önüne alındığında biyoyakıtlar en ekonomik yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. 

Biyoetanol kaynağı nişasta olan ve tarım ürünlerinden elde edilen yüksek oktanlı bir biyoyakıttır. Biyoetanol nişastanın şekere dönüşümü ve akabinde uygulanan fermentasyon işlemi ile ortaya çıkar.

Biyoetanol renksiz bir sıvı olup, kimyasal bileşiminin %35’i ağırlıkça oksijenden oluşur. Biyoetanolün oktan derecesi 113
, donma derecesi –114°C’dir.

Biyoetanol petrol türevi olan benzinlere homojen olarak karışır. Kimyasal içeriği, taşıdığı %35 oranındaki oksijen nedeni ile benzinlerin motorda yanmaları sonucu ortaya çıkan başta karbonmonoksit (CO) ve Azot Oksit (NOX) gibi zehirli maddelerin azalmasını sağlar. 

Biyoetanolün zehirli emisyonları azaltıcı etkisi vardır. Özellikle büyük metropolitan şehirlerde geniş araç trafiğinde oluşan yoğun zehirli gaz tabakalarının azaltılmasına katkıda bulunur.

Biyoetanol tabiatta tamamen ve hızla çözünebilir olduğundan yeraltı su kaynaklarını kirletmez. Biyoetanol benzinlerle doğrudan karıştırılarak başka bir katkı maddesine ihtiyaç kalmaksızın motoru çalıştırır. Biyoetanol kimyasal bileşimindeki oksijen dolayısı ile motorda yanma verimini arttırır. 

Biyoetanol katkılı benzin ile çalışan motorlarda ortaya çıkan ısı azalır ve özellikle kışın donmalarda motorun çalışmasını kolaylaştırır.